Ubicació i instal-lacions

El Molí de Colagne està situat en un entorn privilegiat a Chirac, a la regió de la Lozère, ala vora del riu Colagne. Inicíalment, va ser la força del riu la que feia funcionar el molí.

Avui, però, els motors elèctrics han substituït l’antiga mecánica, però la instal-lació original es consenra. Les tecnologies actuals ens permeten monitoritzar i controlar, en temps real, la producció de les nostres farines a la pedra.

Els grans i les farines van d’un pis a un altre a través d’una xarxa de canonades ventilades, que permeten així la ventilació de les diferents farines des de la primera mòlta fins a Vembalatge.

 

Una prioritats la qualitat

Qualité des farines de meules bio

Durant molts anys, el Molí de Colagne treballa per produir farines de qualitat amb traçabilitat a través del seu sistema HACCP, assegurant:

  • Traçabilitat dels productes
  • Controls periòdics de subministramentsi productes acabats
  • Proves de panificació en tots els nostres productes acabats

Anàlisis regulars

Al laboratori es realitzen anàlisis periòdiques per controlar :

  • Els residus dbrganoclorats i organofosforats (totes les recepcions de blat per als productes biològics i planificació de les farines)
  • Micotoxines
  • Microbiologia
  • Metalls pesats
  • Insectes i plagues