El Molí de Colagne, des de 1261 fins al dia d’avui

Ja al 1261, trobem rastres del Molí de Colagne en una transacció entre el rei d’Aragó i el rei de França.

Al 1677, el Sr Cahuzac, cònsol de Chirac, declarà que tots els ponts de la diòcesi que s’estenien pel riu Colagne eren dels més significatius pel comerç i es convertien en el pas de corrent entre el Llenguadoc i I’Alvèrnia.

Al 1917, amb la familia Constans, la tradició va continuar mitjançant la combinació de tècniques rnodernes i el saber fer ancestral.

Des de llavors, el Molí de Colagne ha recorregut un Ilarg camli les diferents generacions han tingut exit en ajudar a créixer i convertir-lo en un moli de referencia per la qualitat de les seves farines.

L’eIecció de la qualitat, la salut, el gust amb autèntìcs productes naturals i el saber fer són avui els valors que ens defineixen. Gràcies al treball amb els molins de pedra de silex, refinats pel mètode Söder, les nostres farines conserven totes les qualitats nutritives del germen de blat.